ตัวอย่าง FarmSheet V2017

 

FarmSheet V2017

ฟาร์ชีท เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวการเลี้ยงสัตว์เพื่อธุรกิจของคุณไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด เวลาใด ก็สามารถเรียกดูโปรแกรมผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็คของคุณได้ โดยคุณสมบัติหลักของฟาร์มชีท มีดังนี้

  • ควบคุมการจัดการฟาร์มเป็นรุ่น

 

ฟาร์มชีท ตัวอย่งหน้าจอ
ฟาร์มชีท ตัวอย่งหน้าจอ

 

 

  • แต่ละรุ่น เก็บข้อมูลและสรุปผลแยกตามรุ่น เพื่อให้คุณนำไปวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละรุ่นได้อย่างเหมาะสม

ฟาร์มชีท ตัวอย่งหน้าจอ

ฟาร์มชีท ตัวอย่งหน้าจอ

 

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินจากผลประกอบการแต่ละรุ่น เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ต่างๆ

ฟาร์มชีท ตัวอย่งหน้าจอ
ฟาร์มชีท ตัวอย่งหน้าจอ

พร้อมทั้งแสดงสต็อคสัตว์แต่ละรุ่น เพื่อให้การดูแลจัดการเป็นไปด้วยประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ฟาร์มชีท ตัวอย่งหน้าจอ
ฟาร์มชีท ตัวอย่งหน้าจอ

ในส่วนของการขายสัตว์  หากการขายในสภาพสัตว์ของคุณมีราคาขายที่แตกต่างกัน คุณยังสามารถกำหนดราคาขายตามสภาพนั้นๆได้อีกด้วย

ฟาร์มชีท ตัวอย่งหน้าจอ
ฟาร์มชีท ตัวอย่งหน้าจอ

 

นอกจากนี้ ฟาร์มชีทยังใ้หคุณบริหารจัดการสต็อคสินค้าอื่นๆ เช่น อาหาร ยา วัคซีน และคุณยังสามารถกำหนดปริมาณมาตรฐานการใช้อาหาร หรือยา หรือวัคซีน ให้แก่สัตว์แต่ละรุ่น ทั้งเพื่อเป็นการควบคุมตามมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ หรือเพื่อการควบคุมภายในที่ดีของฟาร์ม

ฟาร์มชีท ตัวอย่งหน้าจอ
ฟาร์มชีท ตัวอย่งหน้าจอ

ฟาร์มชีทยังช่วยผู้บริหารฟาร์มเช่นคุณ ในการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการผ่านกราฟข้อมูลต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กำไรขาดทุนต่อรุ่น กำไรขาดทุนต่อตัว อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน เป็นต้น

ฟาร์มชีท ตัวอย่งหน้าจอ
ฟาร์มชีท ตัวอย่งหน้าจอ

 

ฟาร์มชีทยังมีข้อมูลต่างๆ อีกมากมาย เพื่อให้คุณใช้ในการบริหาร ตามที่ต้องการ

ฟาร์มชีท ตัวอย่งหน้าจอ
ฟาร์มชีท ตัวอย่งหน้าจอ

 

ตัวอย่างฟาร์มชีท

 

 

 

[/mp_span] [/mp_row] [mp_row bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”] [mp_span col=”12″] [mp_cta heading=”ติดต่อขอใช้งานจริง” subheading=”ByDesignApp- FarmSheet” content_text=”นอกจากแอพมาตรฐานที่เราจัดทำไว้แล้ว เรายังมีบริการปรับปรุงแอพตามความต้องการของคุณ” text_align=”left” shape=”rounded” style=”3d” style_bg_color=”#ffffff” style_text_color=”#000000″ width=”100″ button_pos=”right” button_text=”ติดต่อ” button_link=”http://www.bydesignapp.com/th/contactus/” button_target=”false” button_align=”center” button_shape=”rounded” button_color=”motopress-btn-color-silver” button_size=”large” button_icon=”none” button_icon_position=”left” button_animation=”right-to-left” icon_pos=”left” icon_type=”fa fa-info-circle” icon_color=”custom” icon_custom_color=”#ffffff” icon_size=”extra-large” icon_custom_size=”26″ icon_on_border=”false” icon_animation=”left-to-right” animation=”none”] [/mp_span] [/mp_row]