ฟาร์มชีท
0

โปรแกรมฟาร์มชีท (FarmSheet) เพื่อการเลี้ยงสัตว์

Share the joy

 

โปรแกรมบันทึกรายการเลี้ยงสัตว์เพื่อธุรกิจ

ฟาร์มชีท

FarmSheet

 

ด้วยการออกแบบโปรแกรมเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย หน้าจอโปรแกรมฟาร์มชีท จึงดูเรียบง่าย สะดวกต่อการใช้งาน เราออกแบบบนพื้นฐานความเข้าใจของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ โปรแกรมของเราไม่เพียงใช้งานง่ายเท่านั้น แต่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสม ช่วยให้ธุรกิจฟาร์มต่างๆ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และยังสามารถใช้งานบนมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ที่คุณใช้อยู่ ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังช่วยกันทำงานหลายคนผ่านโปรแกรมเดียวกันได้ และถึงแม้คุณจะเดินทาง ออกฟิลด์ที่ใดก็ตาม คุณก็ยังสามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

"FarmSheet เหมาะสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า ทีต้องการจัดเก็บข้อมูลบนระบบที่ทันสมัย เพื่อการบริหารธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"

 

คุณสมบัติ

การเปิดรุ่น/เล้า

เมื่อมีการเปิดรุ่นหรือเปิดเล้า สำหรับเลี้ยงสัตว์ คุณสามารถตั้งเลขที่หรือรหัสรุ่นได้มากมายตามที่ต้องการ

การซื้อ/รับสัตว์

คุณสามารถบันทึกรายการซื้อหรือรับสัตว์ ทั้งจำนวนตัว และราคาซื้อ เข้ารุ่นนั้นๆ ระบบจะคำนวณอายุของแต่ละรุ่นให้อัตโนมัติ

การใช้อาหาร/ยา

โปรแกรมให้คุณกำหนดมาตรฐานการใช้อาหาร ยาหรือวัคซีน รวมถึงการบันทึกค่าใช้จ่าย อื่นๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้าง เข้าแต่ละรุ่น ทำให้คุณทราบถึงต้นทุนแยกแต่ละรุ่นได้ทันที

การขาย

คุณสามารถบันทึกรายการขายสัตว์หรือการตัดออกของสัตว์แต่ละรุ่น แบบแยกสภาพได้ตามที่ต้องการ

อายุรุ่น/เล้า

ระบบจะช่วยให้คุณทราบถึงอายุของสัตว์ที่เลี้ยงแต่ละรุ่น ตั้งแต่วันที่รับเข้า คุณสามารถตรวจสอบอายุของแต่ละรุ่นได้ทุกเวลาทีต้องการ

สต๊อคสัตว์

คุณจะสามารถทราบถึงความเคลื่อนไหวของจำนวนสัตว์ แต่ละรุ่น โดยระบบจะแสดงจำนวนรับ จำนวนออก/ขาย และจำนวนคงเหลือให้อัตโนมัติ

สรุปผล

คุณสามารถเรียกดูรายงานสรุปผลกำไร/ขาดทุน จากการดำเนินการของแต่ละรุ่นได้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลเป็นกราฟแท่งอย่างสวยงาม

การแสดงข้อมูล

แต่ละหน้าจอของ FarmVision สามารถคลิกเพื่อเข้าไปดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้ทันทีทุกหน้าจอ ช่วยให้คุณทำงานสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

iOS
Android
Smart Phone
Tablet

ติดต่อเรา

เปลี่ยนมาใช้แอพ สะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาด ลดเวลา

ใส่ความเห็น