QA Sheet
0

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการ ด้วย QC Assistant App

Share the joy

 

แอพผู้ช่วยตรวจสอบคุณภาพ

QC Assistant App

QC Assistant แอพที่ให้คุณบันทึกข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตได้ทันที ไม่ต้องจดบันทึกบนกระดาษ และลดเวลาในการคีย์ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์

ในทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการผลิตหรือให้บริการ ย่อมต้องการให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเองมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ธุรกิจจึงกำหนดให้มีงานตรวจสอบด้านคุณภาพขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานตรวจสอบคุณภาพของสินค้าจากการผลิต หรืองานตรวจสอบตามมาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ

งานตรวจสอบคุณภาพส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานที่หน้างาน เพื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและจดบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ ก่อนนำมาจัดเก็บเข้าคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบคุณภาพยังต้องนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ หากพบประเด็นที่ต้องเร่งดำเนินการปรับปรุง ก็จะต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป

"ดังนั้น งานของผู้ตรวจสอบคุณภาพจึงมีความสำคัญเช่นเดียวกับงานในส่วนอื่นๆ การจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสม ทันสมัยมาช่วยให้ผู้ตรวจสอบคุณภาพทำงานมีประสิทธิมากยิ่งขึ้น จึงเป็นส่ิงที่ทุกองค์กรไม่ควรมองข้ามไป"

ByDesingApp จึงได้ พัฒนาแอพตัวอย่าง QC Assistant ขึ้นเพื่อให้คุณได้เห็นแนวทางในการใช้บริการของเรา

แอพ QC Assistant นี้ ByDesignApp ได้สมมติให้มีการพัฒนาแอพเพื่อบันทึกรายการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของโรงงานผลิตเสื้อยืด ซึ่งเราได้พัฒนาแอพให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงานดังนี้

  • ฝ่ายผลิตจะนำส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วมาให้แผนกตรวจสอบคุณภาพ
  • เแผนกตรวจสอบคุณภาพจะบันทึกผลการตรวจสอบของสินค้า โดยจะบันทึกเป็นครั้งแยกตามพนักงานที่เป็นผู้ผลิต
  • ทั้งนี้แผนกตรวจสอบได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพของการผลิตสินค้าไว้ว่า ในแต่ละครั้งของการตรวจสอบสินค้า หากพบสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจำนวนมากกว่า 3 ชิ้น จะถือว่ารายการนั้นทั้งหมดต่ำกว่ามาตรฐาน เพื่อให้แผนกผลิตทำการตรวจสอบหาสาเหตุและทำการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตต่อไป

คุณสมบัติ

ลดความซ้ำซ้อน

บันทึกรายการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประจำวันผ่านหน้าจอแอพ และได้ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์พร้อมนำไปใช้งานต่อ ไม่ต้องคีย์ข้อมูลซ้ำ

รายงาน

ดูข้อมูลเป็นรายงานแยกตามประเภทต่างๆ ได้แก่ การเรียกดูข้อมูลแยกตามผู้ตรวจสอบ ข้อมูลแยกตามพนักงานฝ่ายผลิต ข้อมูลและแยกตามสินค้า

ใส่ใจทันที

เรียกดูเฉพาะรายการที่มีคุณภาพการผลิตต่ำกว่ามาตรฐาน ช่วยให้การติดตามหรือปรับปรุงกระบวนที่ต้องการการใส่ใจเป็นพิเศษ ทำได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น

เข้าถึงข้อมูลทันที

ค้นหาข้อมูลที่ต้องการดูโดยเฉพาะ เช่น ชื่อสินค้า หรือ ขนาดสินค้า เป็นต้น ทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว

iOS
Android
Smart Phone
Tablet

ติดต่อเรา

เปลี่ยนมาใช้แอพ สะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาด ลดเวลา

ใส่ความเห็น