QA Sheet Test – สำหรับ Sunbow

การส่งมอบงานตามขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและทดสอบแอพผ่านหน้าจอเว็บ แก้ไขตามขอบเขตเท่านั้น

หากการทดสอบนี้ไม่มีการแก้ไขแล้ว จะทำการส่งมอบลิงค์เพื่อติดตั้งบนเครื่องเพื่อใช้งานจริงต่อไป

สำหรับทดสอบคุณสมบัติ QA Sheet สำหรับ Sunbow เท่านั้น

หมายเหตุ ความเร็วในการใช้งาน ขึ้นกับ คุณสมบัติของเครื่องที่ใช้ และความเร็วของอินเตอร์เนตที่มี

แนวทางการทำงาน

  1. หน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอสำหรับทดสอบแอพผ่านเว็บเบราส์เซอร์ แต่การทำงานทุกอย่างจะเหมือนแอพจริง ใช้ได้ทั้งจอสมาร์โฟน ทั้งแบบ iOS และ  Andriod ขนาดของจอจะเปลี่ยนตามเครื่องที่ใช้งานจริง
  2. ปุ่มต่างๆ

   1. เมนู จะอยู่ด้านล่างและด้านบนซ้าย (ขีดสามขีด)
   2. ปุ่ม Sync ใช้สำหรับกรณี ใช้งานแอพในที่ๆ อินเตอร์เนตช้า หรือ
   3. การค้นหาอยู่ด้านบน รูปแว่นขยาย
   4. ปุ่ม บวก + สำหรับทำรายการเพิ่ม หรือ ปุ่ม New สำหรับทำรายการเพิ่ม
   5. ปุ่ม View  สำหรับเข้าไปดูรายการแบบ List
   6. ปุ่ม Save  สำหรับเก็บข้อมูล
   7. ปุ่ม Cancel สำหรับยกเลิก จะมีหน้าจอเล็กๆมาให้ยืนยัน
   8. การแก้ไข กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่เก็บไว้ ให้แตะเข้าไปที่รายการที่ต้องการแก้ไข ให้คลิกไปที่ปุ่ม ดินสอ เพื่อแก้ไข และ Save
   9. หากต้องการลบ
    1. ให้คลิกที่ รูปเช็คบ๊อกซ์ ด้านบน อยู่หน้ารูปแว่นขยาย
    2. แล้วมาแตะเลือกรายการที่ต้องการลบที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหลัง
    3. จากนั้น คลิกรูปถังขยะ
    4. หากเปลี่ยนใจไม่ลบรายการที่เลือก ให้แตะที่ช่องสี่เหลี่ยมของรายการนั้นอีกครั้ง
    5. หรือลบแบบไวเข้าไปที่รายการนั้นๆ แล้วคลิกรูปถังขยะด้านบน